WhatsApp

group whatsapp

Peraturan

  • Dilarang iklan
  • Dilarang berpolitik
  • Jaga bahasa
  • Dilarang biadap
  • Diskusi ilmiah sahaja
  • Diskusi mengikut kategori
  • Kongsikan berita, info, aduan
  • Personal WhatsApp 011 3502 6080 (admin)

AWAS! Jika anda melanggar mana-mana peraturan umum, pihak admin akan kick anda dengan tanpa sebarang notis dan anda tidak akan boleh sertai semula melainkan kebenaran admin / staff yang bertugas.

General